"VERTELAVONDEN HUIZE ERNEST CLAES 2020"  -  THEMA "THUIS BIJ DE WITTE"

OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZULLEN DE VERTELAVONDEN IN HUIZE ERNEST CLAES NIET DOORGAAN OP DE GEPLANDE DATA DOCH IN HET NAJAAR - COMMUNICATIE VOLGT - BEDANKT VOOR UW BEGRIP !!!

In 2020 gaan onze gidsen verder op het succes van 2018 toen het 50-jarig overlijden van Ernest Claes werd herdacht.

Wij ijveren voor een bewust reactiveren van de leefomgeving en de mens achter onze heimatschrijver Ernest Claes en zetten twee vertelavonden op touw in Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152 te 3271 Zichem.

ZATERDAG 21 MAART 2020 - Aanvang 19.00 uur - Einde 21.30 uur - Inschrijving : 5 €

ZATERDAG 28 MAART 2020 - Aanvang 19.00 uur - Einde 21.30 uur - Inschrijving : 5 €

De inschrijvingsprijs omvat ook één drankje (koffie, warme choco, citroenjenever of appeljenever). Gelet op de beperkte ruimte in de "goei plek" wensen we het aantal deelnemers te beperkten tot 25 personen.

Deelnemen kan u door het overschrijven van het inschrijvingsgeld op de KBC zichtrekening van VVV-Gidsenbond Scherpenheuvel-Zichem BE56 7344 2509 1088 met vermelding "Vertelavond ../3/2020 + naam deelnemer(s)".

Gelieve uw deelname tevens te bevestigen door een e-mail te sturen naar dirk.elsen@gidsensz.be zodat we een correcte inschatting kunnen maken voor de organisatie van dit evenement.